การเข้าใช้งานเว็บบอร์ดหลังการขาย

เพื่อให้ลูกค้าพันธ์มณีได้เข้าใช้งานได้สะดวก . กรุณาทำตามข้อแนะนำดังนี้ ลูกค้าแจ้ง อีเมล์ที่ใช้งาน ไปที่ LINE ID : panmaneecnc ขอเป็นอีเมล์ที่ยังมีการใช้งาน เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อดูแลหลังการขาย แอดมิน ที่ดูแลระบบ จะสร้างบัญชี ผู้ใช้งาน ตามอีเมล์ ที่ลูกค้าส่งมาให้ การ login…